Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
18
Jan
2020

”Sva lica pristupačnosti” – šta su mogućnosti osoba sa invaliditetom?

Danas je u Tuzli organizovan događaj pod nazivom ”Sva lica pristupačnosti” u okviru projekta ”Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana” koji provodi Organizacija amputiraca UDAS i druge nevladine organizacije. Cilj je animiranje javnosti o načinima poboljšanja kvalitete života i integracije osoba sa invaliditetom.

Osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini i dalje su na marginama. Brojne prepreke, kao fizičke, tako i psihičke dodatno usložnjavaju situaciju i otežavaju im svakodnevnicu. Da bi osobe sa invaliditetom bile ravnopravne u društvu, moraju se ukloniti te prepreke, kako fizičke tako i ostale, mora im se omogućiti pristup informacijama i tehnologijama. To je ono za što se zalažu nevladine organizacije, učesnice u projektu ”Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana”. Finansira ga Evropska unija, a provodi Organizacija amputiraca UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlametom građana Banjaluka i Udruženjem ”Nešto više” iz Sarajeva.

”Ono protiv čega se trebamo boriti jesu barijere u našim glavama. To je ono najteže, imamo tehnologije, imamo sve, možemo to da uradimo, ali imamo predrasude prema tima ljudima, ako govorimo o jednom medicinskom modelu koji je i danas dan na snazi, a ne jedan ljudsko pravaški, jedan koji govori o njihovim mogućnostima, o njihovoj inkluziji, o njihovim znanjima i sposobnostima”, naveo je Aleksandar Žolja, predstavnik Helsinškog parlamenta građana Banjaluka.

Društvo treba više brinuti o ovim ljudima, vidjeti u njima potencijale, rečeno je u Tuzli prilikom događaja pod nazivom ”Sva lica pristupačnosti”. Ovo je bila prilika da građani kroz fotografije vide zapravo različite ljude, sa različitim smetnjama, ali istovremeno i mogućnostima. Željela se podići svijest među građanima, o osobama sa invaliditetom.

”Ja smatram da je krivo društvo, ne samo država, nadležni organi, nego građani BiH koji generalno ne obraćaju pažnju na osobe sa invaliditetom”, rekla je Kemija Hodžić, građanka Tuzle.

Izvor: https://www.rtvslon.ba/sva-lica-pristupacnosti-sta-su-mogucnosti-osoba-sa-invaliditetom/