Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
31
Oct
2019

Trebinje: ''Sva lica pristupačnosti''

U sklopu kampanje pristupačnosti za lica sa invaliditetom pod nazivom "Sva lica pristupačnosti" u okviru projekta ''Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana'' kojeg finansira Evropska unija, a realizuju Organizacija UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i UG ''Nešto Više'' Sarajevo, pozivamo Vas na okrugli sto pod istim nazivom koji će se održati u ponedeljak, 04. novembra 2019. godine u Zgradi poslovnog inkubatora, ulica Stepe Stepanovića bb, Trebinje sa početkom u 10:00 časova. Partner okruglog stola za Grad Trebinje je Udruženje amputiraca Trebinje.

Cilj okruglog stola je da se prezentuje trenutno stanje i identifikuju potrebe na polju pristupačnosti od strane predstavnika organizacija lica sa invaliditetom sa područja Grada Sarajeva na osnovu člana 9. UN Konvencije o pravima lica sa invaliditetom.

Da bismo imali sve potrebne informacije na okrugli sto su pozvani i predstavnici gradske uprave u cilju predstavljanja rezultata na polju unapređenja pristupačnosti lica sa invaliditetom, te planova za naredni period. Uz poziv gradskoj upravi, pozvani su i predstavnici drugih institucija koji doprinose zadovoljavanju prava i potreba lica sa invaliditetom u skladu sa članom 9.

Okrugli sto sa istim ciljem, održan je u Banja Luci i Sarajevu, a u naredena dva mjeseca, pored Trebinja biće organizovani u još dva grada, partnera na projektu, Tuzla i Bijeljina nakon čega ćemo imati identifikovane potrebe kada je u pitanju pristupačnost za lica sa invaliditetom u partnerskim lokalnim zajednicama. U pomenutim gradovima okrugli stolovi će se organizovati u saradnji sa lokalnim organizacijama lica sa invaliditetom.

Partner u sufinansiranju pet pomenutih okruglih stolova je CARE International u BIH-Sarajevo.

Uvažavajući ključni značaj medija u informisanju javnosti o pitanjima lica sa invaliditetom, jasno je da je poboljšanje društvenog položaja ove grupacije građana direktno povezano sa poboljšanjem njihove pozicije u medijima, te pozivamo medije da izvijeste o ovom događaju.