Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
05
Nov
2019

Tuzla: ''Sva lica pristupačnosti''

U sklopu kampanje pristupačnosti za lica sa invaliditetom pod nazivom "Sva lica pristupačnosti" u okviru projekta ''Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana'' kojeg finansira Evropska unija, a realizuju Organizacija UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i UG ''Nešto Više'' Sarajevo, biće održan okrugli sto pod istim nazivom u srijedu, 06. novembra 2019. godine u Dramar centru u Tuzli sa početkom u 11:00 časova. Partner okruglog stola za Grad Tuzla je Informacioni centar ''Lotos'' Tuzla.

Cilj okruglog stola je da se prezentuje trenutno stanje i identifikuju potrebe na polju pristupačnosti od strane predstavnika organizacija lica sa invaliditetom sa područja Grada Tuzla na osnovu člana 9. UN Konvencije o pravima lica sa invaliditetom.

Da bismo imali sve potrebne informacije na okrugli sto su pozvani i predstavnici gradske uprave u cilju predstavljanja rezultata na polju unapređenja pristupačnosti lica sa invaliditetom, te planova za naredni period. Uz poziv gradskoj upravi, pozvani su i predstavnici drugih institucija koji doprinose zadovoljavanju prava i potreba lica sa invaliditetom u skladu sa članom 9.

Okrugli sto sa istim ciljem, održan je u Banja Luci, Sarajevu i Trebinju, nakon čega će, pored Tuzle biti organizovan i posljednji okrugli sto za Grad Bijeljinu na osnovu kojih ćemo imati identifikovane potrebe kada je u pitanju pristupačnost za lica sa invaliditetom u partnerskim lokalnim zajednicama. U pomenutim gradovima okrugli stolovi će se organizovati u saradnji sa lokalnim organizacijama lica sa invaliditetom.

Partner u sufinansiranju pet pomenutih okruglih stolova je CARE International u BIH-Sarajevo.

Uvažavajući ključni značaj medija u informisanju javnosti o pitanjima lica sa invaliditetom, jasno je da je poboljšanje društvenog položaja ove grupacije građana direktno povezano sa poboljšanjem njihove pozicije u medijima, te pozivamo medije da izvijeste o ovom događaju.