17
Jan
2019

UDAS i Zavod ’’dr Miroslav Zotović’’ nastavljaju saradnju i u 2019. godini

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ’’dr Miroslav Zotović’’ i Organizacija UDAS nastavljaju sa realizacijom grupne korisničke podrške ''peer support'' i u 2019. godini za pacijente koji se nalaze na amputirskom odjelu nakon operativnog zahvata na programu rehabilitacije i prvog protetisanja u navedenoj ustanovi.

Cilj korisničke podrške jeste da se pacijentima pruže sve neophodne informacije počev od ostvarivanja prava na tuđu njegu i pomoć nakon amputacije, vođenje higijene i pregleda bataljka nakon amputacije, korištenje ortopedskog pomagala, kako živjeti sa amputacijom i obavljati svakodnevne životne funkcije, povezivanje sa naših regionalnim udruženjima u u Doboju, Bijeljini, Trebinju , Istočnom Sarajevu i Banja Luci te njihovo uključivanje u aktivnosti naših udruženja, kao i povezivanje sa pružaocima usluga kao što su ortopedske radnje, centri za socijalni rad, CBR centri, fondovi i sl.

Tim koji čini peer podršku i koji je uključen u rad grupe za podršku su socijanli radnik Zavoda ’’dr Miroslav Zotović’’ i peer pomagač predstavnik UDAS-a, osoba sa invaliditetom, amputirac.

Prva grupa peer podrške održana je juče 16. januara 2019. godine u zavodu dr Miroslav Zotović. Na grupi je učestvovalo 6 (šest) pacijenata.

Naredna grupa je zakazana 23. jaunar 2019. godine.