Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
21
Apr
2020

Usluge psihološkog savjetovanja za žrtve mina i druge osobe sa invaliditetom u BiH

Organizacija UDAS i Društvo psihologa Republike Srpske potpisali su danas u Banja Luci memorandum o saradnji koji se odnosi na pružanje usluga psihološkog savjetovanja u okviru formiranih grupa uzajamne podrške žrtava mina i žena sa invaliditetom u Republici Srpskoj izazvane pandemijom virusa korona. Takođe, danas je elektronskim putem potpisan Memorandum o saradnji i sa Drustvom psihologa u FBiH koji će pružati usluge psihološkog savjetovanja za korisnike grupa uzajamne podrške u lokanim zajednicama u Federaciji BiH.

Organizacija UDAS do sada je uspostavila ukupno 13 grupa uzajamne podrške za žrtve mina i 3 grupe uzajamne podrške za žene sa invaliditetom u BiH. Grupe uzajamne podrške su osnovane sa ciljem lakšeg pristupa potrebnim informacijama, pružanju podrške i ohrabrenja među osobama koje se nalaze u istoj ili sličnoj situaciji, mjesto gdje osobe sa zajedničkim problemima i potrebama mogu da razmjene svoja iskustva, pomognu jedni drugima u teškim trenucima. Uzajamna podrška se obavlja putem online dostupnih komunikacijskih sredstava.

‘’Društvo psihologa Republike Srpske je u sklopu mjera očuvanja mentalnog zdravlja donijelo akcioni plan koji uključuje krizne intervencije vezano za psihološke reakcije stanovništva na epidemju Korona virusa, što uključuje individualna podrška u slučaju potrebe zaraženim, njihovim porodicama i medicinskom osoblju te građanima uopšte. U to svrhu su otvorene telefonske linije kao i psihološki savjetovalište za studente UNIBL. Smatramo da je posebno značajno obratiti pažnju na pojedine vulnerabilne grupe kao što su osobe sa invaliditetom, između ostalog žrtve mina. Ono što je dodatni problem pored ograničenja kretanja je činjenica da veći broj ovih osba imaju pridružene zdravstvene probleme što ih stavlja u rizičnu kategoriju. Veliki broj preživjelih od mina je imao traumatska iskustva i osjećaj besmoćnosti vezano za epidemiju može reaktivirati posttraumatsku simptomatologiju. Prvenstveni cilj nam je da psihološka podrška postane dostupna i ovim licima jer kod nas još ima predrasuda vezano za traženje psihološke pomoći. Trebamo prihvatiti da je normalno da osjećamo zabrinutost i strah ali nema potrebe da nas to opterećuje i razgovor sa profesionacima može pomoći da ove strahove bolje razumijemo i lakše se nosimo s njima,’’ izjavila je Dijana Đurić, predsjednica Društva psihologa Republike Srpske.

S obzirom na to da osobe sa invaliditetom imaju specifične potrebe i da se posebna briga posvećuje njihovom mentalnom zdravlju usluge psihološkog savjetovališta biće dostupne korisnicima u cilju ublažavanja efekata kućne izolazcije te adekvatnog reagovanja prema nadležnim institucijama kako bi se osobe sa invaliditetom zbrinule i pružila neophodna pomoć u slučaju potrebe.

Željko Volaš, predsjednik Organizacije UDAS ističe da je UDAS hitno reagovao na izazov zvani COVID i dodaje ''Mi smo oformili timove uzajamne podrške u više lokalnih zajednica u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Voditelji grupa za uzajamnu podršku svakodnevno su u kontaktu sa kolegama na terenu kao i sa lokalnim zvaničnicima. Mi koliko je u našoj mogućnosti pružamo podršku na terenu. Na osnovu preporuka Svjetske zdravstvene organizacije, mi radimo na analizi potreba žrtvama mina i drugiih osoba sa invaliditetom. Povodom epidemije virusa Corona žrtve mina i druge osobe s invaliditetom su se našle u izolaciji kao i svi građani. Ovo stanje dodatno utiče na život žrtava mina i drugih osoba sa invaliditetom. Osjećaj bespomoćnosti i strah za dalje je pogoršalo njihovo i onako narušeno zdrstveno stanje. Većina naših kolega ima druge zdrastvene probleme što dodatno ugrozava živote ove kategorije stanovništva. Shodno tome neophodno je bilo uključiti profesionalce kao sto je Društvo psihologa Republike Srpske i Društvo psihologa u Federaciji BiH. Neizmjerno im se zahvaljujemo na datoj podršci i nadamo se da ćemo zajedno ublažiti uticaj epidemije virusa Corona''.