Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
21
Jun
2020

Program zapošljavanja i samozapošljavanja ''Zajedno do posla''

Мinistarstvo rada i boračko - invalidske zaštite i JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske raspisali su Javni poziv ''Program finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS u 2020. godini ''Zajedno do posla'' čija je ukupna vrijednost 1.000.000, 00 КМ.

Programom je predviđeno zapošljavanje 190 lica iz ciljne grupe Programa (djeca poginulih boraca VRS, demobilisani borci VRS i ratni vojni invalidi VRS) prijavljenih na evidenciju nezaposlenih, kroz finansiranje samozapošljavanja i finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca.

Program sadrži tri komponente:

  1. Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja djece poginulih boraca VRS za 45 lica u iznosu od 8.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi po 360.000 КМ.
  2. Кomponenta: Finansiranje samozapošljavanja ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS sa 60 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 300.000 KM.
  3. Кomponenta: Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS za 85 lca po 4.000,00 KM po jednom licu, što ukupno iznosi 340.000 KM. Realizacija i način doznačavanja sredstava vršiće se u skladu sa Programom i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 20/17 i 31/19), dok će se obaveze poslodavaca i nezaposlenih lica precizirat ugovorom. Zavod će vršiti praćenje i kontrolu Programa najmanje 12 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa lica zaposlenih putem Programa.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.7.2020. godine.

U nastavku možete pogledati kompletan tekst Javnog poziva JAVNI_POZIV_2020.pdf