01
Feb
2019

Usvojena Strategija protivminskog djelovanja BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, usvojilo je Strategiju protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018. – 2025. sa Finansijskim planom za njenu realizaciju. Njeno usvajanje omogućit će razvoj efikasnog i djelotvornog državnog programa protivminskog djelovanja u cilju smanjivanja i potpunog elminisanja opasnosti od mina za stanovništvo u BiH.

Strategija sadrži pet strateških ciljeva koji su usmjereni na uspostavljanje cjelovitog i efikasnog sistema protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Oslanja se na tri ključna principa: odgovornost, kontinuirano unapređenje i transparentnost, a dvije od pet pretpostavki za njeno provođenje su da se finansiranje iz međunarodnih izvora održi na istom nivou ili se poveća uz povećenje finansiranja iz domaćih izvora.

U finansijskom planu navodi se da je potrebno oko 336 miliona KM za realizaciju Strategije protivminskog djelovanja BiH do 2025. godine.