Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
11
Oct
2019

Usvojene izmjene Zakona o javnim putevima u RS: Lica sa invaliditetom oslobođene od plaćanja putarine na autoputevima u Republici Srpskoj

Na šestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske koja je održana 27.09.2019. godine usvojene su izmjene i dopune Zakona o javnim putevima u Republici Srpskoj. U članu 66. navedenog Zakona, a koji se odnosi na oslobađanje plaćanja putarine u Republici Srpskoj, uvedene su dvije nove tačke kojima se reguliše pitanje oslobađanja plaćanja putarine za lica sa invaliditetom.

Tačka ''Z''
z) klasifikovana kao putnička vozila i koja su registrovana u BiH na lica oboljela od rijetkih bolesti ili lica sa utvrđenim invaliditetom sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja, odnosno lica kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više procenata, odnosno na njihove zakonske zastupnike, roditelje sa produženim roditeljskim staranjem, staraoce ili usvojioce, u skladu sa posebnim zakonskim propisima, a koji prevoze ova lica i

Tačka ''I''
i) koja su registrovana u BiH na udruženja i saveze organizacija lica sa invaliditetom.

Navedene tačke nisu bile u prethodnom Zakonu o javnim putevima, već su iste bile regulisane Pravilnikom.

Organizacija UDAS je prošle godine pokrenula inicijativu za izmjene i dopune navedenog Zakona i iste uputila resornom Ministarstvu saobraćaja i veza, nakon čega je održano niz sastanaka s ciljem definisanja načina oslobađanja plaćanja putarine za lica sa invaliditetom na autoputevima u Republici Srpskoj i njihovo definisanje u okviru Zakona.

U nastavku možete preuzeti izmjene i dopune Zakona Закон о измјенама и допунама Закона о јавним путевима.pdf