Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
30
Mar
2017

''Uticaj mina u BiH''

Povodom obilježavanja 4. aprila Međunarodnog dana borbe protiv mina, danas je u prostorijama Kulturnog centra UDAS Banja Luka, otvorena izložba grafika pod nazivom ‘’Uticaj mina u BiH’’.

Riječ je o radovima koji su nastali u okviru grafičke kolonije koja je imala za cilj da ukaže na izazove s kojim se BiH nosi već dvije decenije i podsjeća da su mine i zaostala eksplozivna sredstva ne samo ozbiljan problem, već da odgovornost za rješavanje tog problema laži na svima nama. Kolonija je okupila 15 umjetnika/ca iz Bosne i Hercegovine na temu uticaja mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata na ljude, porodice i zajednice u Bosni i Hercegovini. Učesnici kolonije dali su svoj doprinos podizanju svijesti o ovom problemu kroz umjetničke radove na zadanu temu.

Izložba ‘’Uticaj mina u BiH’’ predstavlja priliku da se ukažena na to da je odgovornost nadležnih institucija daleko veća u stvaranju sigurnog okruženja za građane BiH, te da je neophodno unaprijediti niz segmenata u oblasti protivminskog djelovanja kako bi BiH čim prije postala zemlja bez mina i novih stradanja od mina.

Takođe, imajući u vidu situaciju u BiH koja ukazuje na probleme mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata na ljude, porodice i zajednice u Bosni i Hercegovini, današnja izložba bila je prilika da se uputi apel nadležnim institucijama u BiH da se odlučnije krene u ispunjavanje preuzetih obaveza iz Strategije protivminskog djelovanja u BiH 2009-2019.

U BiH je još uvijek zaostalo više od 80.000 mina. Minski problem prisutan je u 129 opština ili gradova, odnosno 1.398 ugroženih naseljenih mjesta. Kontaminiranost minama direktno utiče na sigurnost oko 545.000 stanovnika ili 15 % od ukupnog broja stanovnika BiH. Deset najugroženijih opština u BiH su: Doboj, Teslić, Maglaj, Usora, Zavidovići, Gornji Vakuf, Sanski Most, Velika Kladuša, Travnik i Ilijaš. U periodu od 1996. do 2016. godine u BiH su oslobođena 3.073 kilometra kvadratna sumnjive opasne površine na mine, a u tom periodu od mina stradala je 1.751 osoba, od čega 612 smrtno. Iako je bilo predviđeno da do 2019. godine BiH bude očišćena od mina, to se nažalost neće desiti. Trenutno se može konstatovati kašnjenje od četiri godine. Razlog kašnjenja je nedostatak finansijskih sredstava. Plan finansiranja od 2009. do 2016. godine ostvaren je svega 50 odsto i utrošeno je 330 miliona KM od planiranih 660 miliona KM.

Nakon kulturnog centra UDAS, izložba ‘’Uticaj mina u BiH’’ biće predstavljena 4. aprila 2017. godine na platou ispred Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu u okviru programa pokaznih vježbi na kojem će učestvovati i predstavnici Organizacije amputiraca UDAS RS zajedno sa ostalim predstavnicima organizacija i institucija u BiH.