Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
30
Jun
2022

Važnost programa banjske rehabilitacije u oporavku lica sa invaliditetom

U periodu od juna do septembra 2022. godine 15 amputiraca, ratnih vojnih invalida iz Republike Srpske koristiće usluge banjske rehabilitacije u ZTC ''Banja Vrućica'', Teslić.

Na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku rehabilitaciju Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske koji se primjenjuje od 2018. godine, omogućeno je korištenja prava na produženu medicinsku rehabilitaciju svake godine u trajanju od 14 dana. Pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju mogu ostvariti osiguranici, amputirana lica kao i osiguranici sa dijagnozom paraplegije i tertraplegija kako je definisano članom 13. navedenog Pravilnika. Po osnovu jednostavne procedure koja podrazumijeva obezbjeđenje uputnice izabranog doktora porodične medicine za odlazak na rehabilitaciju, osobe sa invaliditetom biraju banju po vlastitom izboru.

Medicinska rehabilitacija u banjskim ustanovama za rehabilitaciju na godišnjem nivou veoma je značajna za lica s invaliditetom, odnosno za amputirce i paraplegičare, kako bi očuvali što duže preostali dio radne i zdravstvene sposobnosti. Banjskom rehabilitacijom na godišnjem nivou sprečavaju se dodatna pogoršavanja zdravstvenog stanja kod lica s invaliditetom koja imaju tjelesno oštećenje. Osim medicinskog opravka, lica s invaliditetom boraveći u banjama dobijaju i psiho-fizički oporavak.