Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
22
Apr
2021

Više sredstava za realizaciju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2021. godinu

Vlada Republike Srpske donijela Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2021. godinu.Izmjenama ove odluke, na prijedlog predsjednika Vlade i ministra rada i boračko - invalidske zaštite, Vlada Republike Srpske izdvojila je dodatna sredstva za realizaciju Akcionog plana zapošljavanja, koja sada iznose 19.806.000 KM umjesto prvobitno planiranih 12.188.000 KM.

Prema riječima pomoćnika ministra rada i boračko-invalidske zaštite Mire Vasić, Akcionim planom zapošljavanja za ovu godinu, donesenim u januaru, obezbijeđeno je 12.188.000 KM za zapošljavanje 2.882 lica kroz realizaciju četiri programa zapošljavanja. "Međutim, nakon zatvaranja javnog poziva, koji je trajao od 15. februara do 15. marta, konstatovano je da je velika zainteresovanost poslodavaca i nezaposlenih za korišćenje podsticajnih sredstava", rekla je Mira Vasić na konferenciji za novinare nakon sdjednice Vlade.

Samo za program podrške zapošljavanju djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih demobilisanih boraca, za koji je prvobitno planirano tri miliona KM za samozapošljavanje 300 lica, prijavilo se 1.401 lice. "Od ukupnog broja prijavljenih, 67 boraca i šestoro djece poginulih boraca nisu ispunjavali uslove, jer su u prethodnom periodu već koristili ova sredstva, dok su 1.334 lica ispunjavala uslove javnog poziva, od čega 1.227 demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida i 107 djece poginulih boraca", objasnila je Vasićeva.

Ona je dodala da su na prijedlog predsjednika Vlade i ministra rada i boračko - invalidske zaštite sredstva povećana na 19.806.000 KM, što je za sedam miliona KM više u odnosu na prvi Akcioni plan, čime bi se zaposlilo ukupno 4.118 lica. "Ono što je bitno napomenuti je da je prvobitni plan dopunjen novim programom zapošljavanja pripravnika djece poginulih boraca sa visokom stručnom spremom i to 77 lica, koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje", navela je Vasićeva.

Za ovaj projekat, dodala je, biće izdvojeno 763.882 KM, a sa realizacijom tog programa na Zavodu zapošljavanje više neće biti djece poginulih boraca sa visokom stručnom spremom koji nisu završili pripravnički staž. Vasićeva je rekla da će sredstva koja nisu utrošena u prethodno realizovanim projektima, od oko 500.000 KM, biti prenesena na program zapošljavanja ciljnih kategorija kod poslodavca.

Time je za ovaj program umjesto planiranih 925 lica sada planirano zapošljavanje 1.075 lica.

Izvor: www.vladars.net