Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
15
Aug
2018

Vlada Republike Srpske naložila JP ''Autoputevi Republike Srpske'' izmjene Pravilnika o naplati putarine

Vlada Republike Srpske je na 190. sjednici, koja je održana danas, upoznata sa inicijativom Organizacije amputiraca „Udas" Republike Srpske koja se odnosi na oslobađanje plaćanja putarine za lica sa invaliditetom na autoputevima u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske u funkciji Skupštine Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske" d.o.o. Banja Luka naložila je Nadzornom odboru i Upravi preduzeća da shodno članu 8. Pravilnika o naplati putarine („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 9/14 i 41/16), da obezbijedi oslobađanje od plaćanja putarine za: motorna vozila iz člana 6. tačka a) Pravilnika o naplati putarine, u vlasništvu lica sa invaliditetom sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja, odnosno lica kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više procenata; motorna vozila iz člana 6. tačka a) Pravilnika o naplati putarine, koja su registrovana na udruženja i saveze organizacija lica sa invaliditetom, a koja imaju status udruženja od javnog interesa u Republici Srpskoj; motorna vozila iz člana 6. tačka a) Pravilnika o naplati putarine, kojim se prevoze oboljeli od rijetkih bolesti u svrhu liječenja, te motorna vozila civilne zaštite – samo za vozila sa oznakom civilne zaštite.

Navedenu incijativu Organizacija amputiraca UDAS je dostavila Vladi, kao i resornom Ministarstvu saobraćaja i veza s ciljem kako bi osobe sa invaliditetom (ratni vojni invalid, vojni invalidi, civilne žrtve rata, civilni invalidi i ostala invalidna lica), bila oslobođena obaveze plaćanja putarine na autoputevima Republike Srpske. Za sada, navedene osobe sa invaliditetom nisu oslobođena navedene obaveze, a oslobođena su od plaćanja putarine na cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine.