Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
02
Jul
2021

Webinar: “Zagovaranje, lobiranje i građansko učešće u donošenju odluka” za osobe sa invaliditetom

U okviru projekta ''Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana'' koji finansira Evropska unija, a provodi Organizacija UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i UG Nešto Više, organizuje se webinar “Zagovaranje, lobiranje i građansko učešće u donošenju odluka” za osobe sa invaliditetom.

Cilj webinara je doprinijeti podizanju profila zagovaračkih aktivnosti za prava osoba sa invaliditetom kroz izgradnju kapaciteta članova Mreže žena sa invaliditetom i Mreže preživjelih od mina i drugih osoba sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine iz oblasti zagovaranja za prava osoba sa invaliditetom u lokalnim zajednicama.

Webinar će se održati u tri odvojene sesije u periodu od 5. do 15. jula 2021. godine kao kombinacija teorijskog pojašnjenja važnosti participativnog donošenja odluka i praktičnog rada na identifikaciji relevantnih rješenja za kontekst lokalnih zajednica iz kojih dolaze učesnici/ce webinara.

Biće održan na ZOOM platformi, te je potrebno da učesnici imaju instaliranu ZOOM aplikaciju na svojim računarima ili telefonima. Ukoliko ste zainteresovani za učešće, kontaktirajte nas na [email protected]