Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
02
Dec
2019

Zajednički rad za unapređenje položaja lica sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koji se obilježava 3. decembra, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić sa saradnicima sastao se danas u svom kabinetu sa predstavnicima Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Saveza distrofičara Republike Srpske, Saveza gluvih i nagluvih Republike Srpske, Saveza slijepih Republike Srpske, Saveza paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske, kao i Organizacije amputiraca Republike Srpske UDAS.

Razgovarano je o aktuelnim pitanjima i izazovima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, ali i o dosadašnjoj saradnji u oblasti unapređenja kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

“Ima još mnogo prostora da se radi na podizanju svijesti društva o pravima ovih lica”, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. Ministar Šeranić je istakao da se taj cilj može postići isključivo saradnjom svih relevantnih institucija sa predstavnicima udruženja i saveza lica sa invaliditetom. "Veoma sam zadovoljan aktivnostima koje smo uradili u ovoj godini, ali uvijek postoji prostor za unapređenje određenih rješenja kada je riječ o ovoj oblasti. Na tome treba raditi multidisciplinarno", rekao je ministar Šeranić.

On je napomenuo da je iz tog razloga Vlada Republike Srpske formirala i interresorno tijelo koje čine predstavnici resornih ministarstava, te organizacija i udruženja lica sa invaliditetom. Članovi ovog tijela, između ostalog, aktivno prate sprovođenje Strategije za unapređenje društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj do 2026. godine.

"To je mjesto za razgovor o trenutnim problemima, te određenim strateškim pravcima, a na osnovu tih izvještaja Vlada će kreirati aktivnosti u vezi sa ovim pitanjem", rekao je ministar Šeranić i dodao da su u planu zajedničke aktivnosti kojim bi se ojačala udruženja na lokalnom nivou.

Prema njegovim riječima, potrebno je sa Savezom opština i gradova Republike Srpske raditi na izradi lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom čime bi se povećala svijest i pokrenule konkretne aktivnosti u opštinama.

U razgovoru sa predstavnicima saveza i udruženja rezimirani su svi zajednički rezultati u protekloj godini sa naglaskom na izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti i izmjene Zakona o dječijoj zaštiti koje će stupiti na snagu od naredne godine. Pravo na ličnu invalidninu postalo je zakonsko pravo, a u skladu sa dogovorom sa savezima i udruženjima lica sa invaliditetom održane su konsultacije i javne rasprave. Izmjenama i dopunama Zakona, predviđen je iznos za lične invalidnine od devet do 15 odsto prosječne plate nakon oporezivanja ostvarene u Republici Srpskoj u prethodnoj godini, a zavisiće od utvrđene visine tjelesnog oštećenja. Takođe, novina koju donose izmjene i dopune ovog zakona su i proširenje obima korisnika. Tako će ubuduće pravo na ličnu invalidninu na mjesečnom nivou moći da ostvare i lica sa oštećenjem sluha, lica koja imaju potrebu za hemodijalizom i oboljeli od rijetkih bolesti. Kada je riječ o izmjenama Zakona o dječijoj zaštiti, uvodi se novo pravo, naknada roditelju-njegovatelju ili njegovatelju.

Trenutno, pravo na ličnu invaldininu u Republici Srpskoj ​ostvaruje 4.802 korisnika. Takođe, isplata dodatka za pomoć i njegu drugog lica i prava na novčanu pomoć je redovna i nju ostvaruje ukupno 31.692 korisnika, od čega 4.270 korisnika prava na novčanu pomoć i 27.422 korisnika prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica.

Izvor: www.vladars.net