Kulturni centar UDAS

Kulturni centar UDAS predstavlja jedinstven centar namjenjen umjetnicima sa i bez invaliditeta mladim studentima akademija likovnih umjetnosti, neafirmisanim umjetnicima kao i diplomiranim umjetnicima mjesto gdje mogu da predstave svoje umjetničke radove, performanse kao i druge vidove kulturnog izražavanja.

Misija kulturnog centra je  kulturno stvaralaštvo i primjenjena umjetnost koja će kroz kulturne manifestacije doprinijeti razvoju i jačanju zajednice, očuvanju kulturne baštine, promociji nacionalne kulture i kulturne različitosti, razvoju regionalne i međuregionalne kulturne sarednje, predstavljanje i afirmacija umjetnosti u zemlji i regionu, učestovanje eminentnih imena iz svijeta umjetnosti, edukativni programi, kao i kroz nastanak kvalitetnih i umjtničkih djela. Putem samostalnih i kolektivnih izložbi želimo da stvaramo mrežu likovnih umjetnika iz zemlje i Regiona, da ukažemo na barijere sa kojima se susreću lica sa invaliditetom, promovišemo kreativni potencijal umjetnika na lokalnom, entitetskom, državnom i regionalnom nivou.

Kulturni centar UDAS u fundusu ima preko 300 umjetničkih radova autora umjetnika/ca sa i bez invaliditeta iz Bosne i Hercegovine i regiona nastalih na likovnim kolonijama, likovnim radionicama koje smo organizovali. U cilju zagovaračkih aktivnosti promocije prava i potreba žrtava mina, amputiraca, lica sa invaliditetom umjetničke radove naših korisnika i umjetnika predstavljene su i u prostorijama Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske.

U okviru centra realizuju se sledeći projekti i to:
  • Škola crtanja i slikanja za djecu sa i bez invaliditeta
  • Samostalne i kolektivne izložbe umjetničkih radova umjetnika sa i bez invaliditeta iz BiH i regiona
  • Kulturna manifestacija ”Jesen grafike”

Za kreiranje cjelokupnog kulturnog sadržaja u centru zadužen je umjetnički savjet u sastavu:

  • mr Srđan Kosić, grafičar
  • mr Milan Krajnović, grafičar
  • mr Maja Šolak, slikarka
  • mr Tatjana Bosnić, grafičar

Kulturni centar UDAS sa posebnom pažnjom radi i na razvoja i jačanju lokanih zajednica kroz kulturni rad, te smo u tom cilju uradili sledeće:

  • donirali smo 49 umjetničkih radova Centru za radiologiju u Banja Luci
  • oslikali smo zidove igraonice u Roditeljskoj kući za djecu oboljelu od malignih bolesti Banja Luka
  • donirali smo umjetničku maketu grada Osnovnoj školi ‘’Sveti Sava’’’ Banja Luka za njihov izložbeni prostor Sve informacije u vezi kulturnih aktivnosti u centru možete dobiti putem e-maila: [email protected]