05
Oct
2020

Poziv na dostavu nominacija Priznanje “Ravnopravno-različiti” za lidere i liderke sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Organizacija amputiraca UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana “Nešto Više” u okviru projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana”, koji finansira Evropska unija, pokreće kampanju koja ima za cilj da utemelji priznanje “Ravnopravno-različiti...

30
Sep
2020

„Planinarski izazov preživjelih od mina” kao podrška promociji prava osoba sa invaliditetom i napora na eliminaciji negativnog uticaja mina u BiH

„Planinarski izazov preživjelih od mina” kao podrška promociji prava osoba sa invaliditetom i napora na eliminaciji negativnog uticaja mina u BiH održaće se tokom vikenda 3. i 4. oktobar 2020. godine u okviru kojeg je planiran uspon desetak amputiraca - preživjelih od mina na najviši planinski vrh u...