Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
28
May
2021

ЕДФ: Извјештај о људским правима- Утицај ЦОВИД-19 на особе са инвалидитетом

Пето издање Извјештаја о људским правима Еуропског форума за особе с инвалидитетом представља утицај пандемије ЦОВИД-19 на особе са инвалидитетом у Европи у 2020. години. Извјештај наглашава како ЕУ и европске земље углавном нису успјеле укључити особе са инвалидитетом у свој одговор на пандемију и унутар Европе и у њиховом глобалном одговору. Овај неуспјех је поплочан пут за кршење права на живот, здравље, информисање и доступност, једнакости и недискриминацији, образовању, раду, да се ослободе насиља, злостављања и занемаривања, слободе и сигурности, да живе самостално и буду укључени у заједницу, те да буду активно укључени и консултовани у свим областима који утичу на наш живот.

Извјештај такође показује тешку ситуацију најмаргинализованијих и најугроженијих особа са инвалидитетом, суочавање с разним облицима дискриминације. С обзиром на опсег утицаја ЦОВИД-19 на особе са инвалидитетом и њиховим мрежама подршке, у извјештају се позива Европска унија и национални доносиоци одлука да признају, размотре и проведу препоруке из извјештаја. Оне укључују:

  1. Политичко опредјељење: осигурати права особа са инвалидитетом у сваком тренутку, укључујући и ситуације ризика и хитних хуманитарних случајева као што је ЦОВИД-19 криза и истражити утицај владиних одговор на особе са инвалидитетом. То може омогућити да се исте грешке не понове у будућим кризама.

  2. Консултације и укључивање: Усвојити мјере за осигурање систематског укључивања свих особа са инвалидитетом кроз њихове представничке организације у свим одлукама које утичу на њихове живота. То захтијева осигурање адекватних средстава за репрезентативне организације особа са инвалидитетом.

  3. Спремност и одговор: Уложити напоре у инвалидски процес приправност за спречавање разорних утјицаја будућих криза и осигурати инклузивни одговор на кризу. Кризни одговор мора укључивати доступно јавно здравље и хитну комуникацију. Такође мора укључивати циљане акције за подршку особама са инвалидитетом. То укључује осигуравање издвајања одређених ресурса коју требају да буду приступачни као што су програми за вакцинисање, запошљавања, превенције мјере насиља, хитне комуникације итд.

  4. Рашчлањени подаци: Осигурати да сви прикупљени подаци буду рашчлањени према старости, сполу и инвалидитету. Особе са инвалиди који живе у институцијама и другим затвореним окружењима би требали бити укључени у све прикупљене податке.

  5. Адекватан буџет и инвестиције: Адекватан буџет мора бити додијељена за унапређење права особа са инвалидитетом, њихово укључивање у друштво уз примјену Конвенције о правима особа са инвалидитетом и јачање покрета за особе са инвалидитетом.

  6. Приступачност и укљученост: осигурати приступачност и укључивање особа са инвалидитетом на свим нивоима управљања, приступа информацијама, пружање услуга у друштву и др.

  7. Услуге и подршка: Осигурати да специфична инвалидност и главне услуге подршке буду доступне свим особама са инвалидитетом и да буду препознате као неопходне услуге.

  8. Независни живот: Одмах прекинути институционализацију улагања у самосталан живот, поспјешивање транзиције из институције службама подршке у заједници.

  9. Приступ заснован на људским правима: поткријепити све акције приступу људским правима и Конвенцији о правима особа са инвалидитетом: Осигурати једнакост и недискриминацију у законодавству и пракси за све особе са инвалидитетом; Заштитите особе са инвалидитетом од насиља, злостављања, искључења, присиљавање и занемаривање; Осигурати континуирано, независно праћење људских права; Осигурати право на слободу и приступ информацијама за пристанак вакцинисању;

  10. Женска права: Осигурати заштиту жена и дјевојака са инвалидитетом против насиља и злостављања и одржавање доступних услуга подршке, укључујући оне у погледу њиховог сексуалног и репродуктивног здравља и права.

Извештај такође износи како су све ове радње неопходне у свијетлу посвећености ЕУ и европских држава ЦРПД-у да осигурају да поново градимо инклузивнији свијет након ЦОВИД-19 пандемије и будемо боље припремљени за будуће кризе.

Комплетан Извјештај Европског форума за особе са инвалидитетом можете погледати у наставку EDF_HR_report_2021_interactive_accessible.pdf