Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
14
Apr
2021

Европска комисија представила Стратегију за права особа са инвалидитетом 2021 - 2030

Европска комисија је у марту 2021. године представила амбициозну Стратегију за права особа са инвалидитетом за период 2021–2030. године са циљем да обезбиједи њихово пуно учешће у друштву равноправно са другима у ЕУ и изван ње. Особе са инвалидитетом имају право да учествују у свим сферама живота, баш као и сви други.

Иако је током посљедњих деценија остварен напредак у приступу здравственој нези, образовању, запошљавању, рекреативним активностима и учешћу у политичком животу, бројне препреке су и даље присутне. Вријеме је да европске мјере добију европску размјеру.

Нова стратегија се надовезује на документ који јој је претходио – Европску стратегију за особе са инвалидитетом за период 2010-2020. године и доприноси спровођењу Европског стуба социјалних права, за који ће Европска комисија усвојити Акциони план, као оријентир политике запошљавања и социјалне политике у Европи. Стратегија пружа подршку спровођењу Конвенције Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом на нивоу ЕУ и њених држава чланица појединачно.

У новој десетогодишњој стратегији, кључне иницијативе су засноване на три главне теме:

1. Права ЕУ: Особе са инвалидитетом имају иста права као и други грађани ЕУ у погледу пресељења у другу државу или учешћа у политичком животу. Надовезујући се на искуства пилот пројекта који се тренутно спроводи у осам земаља, Европска комисија ће до краја 2023. године предложити увођење Европске инвалидске картице у свим земљама ЕУ, која ће олакшати међусобно признавање статуса особа са инвалидитетом између држава чланица и тиме помоћи овим особама у остваривању права на слободно кретање.

2. Самосталан живот и независност: Особе са инвалидитетом имају право да живе самостално и да бирају гдје и са ким желе да живе. Као подршку самосталном животу и укључивању у заједницу, Европска комисија ће израдити упутство и покренути иницијативу за унапређење услуга социјалне заштите за особе са инвалидитетом.

3. Борба против дискриминације и једнаке могућности: Циљ стратегије је да заштити особе са инвалидитетом од свих облика дискриминације и насиља. Она тежи обезбеђивању једнаких могућности и приступа правди, образовању, култури, спорту и туризму. Такође, мора бити загарантован и равноправан приступ здравственим услугама и запошљавању.

Конвенција Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом (УНЦРПД), усвојена 2006. године, представљала је велики помак у обезбеђивању права особа са инвалидитетом. Све државе чланице ЕУ су њене уговорнице, а то је уједно и прва конвенција о људским правима којој се придружила и ЕУ. Уговорнице Конвенције су дужне да промовишу, штите и поштују људска права свих особа са инвалидитетом, као и да обезбеђују њихову једнакост пред законом. Доношењем ове Стратегије, Европска комисија обезбеђује оквир за подршку ЕУ и њеним чланицама у спровођењу Конвенције.

Стратегију за права особа са инвалидитетом 2021 - 2030 можете преузети у наставку Strategy for the Rights of Persons with Disabilities2021-2030.pdf

Извор: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9938&furtherNews=yes