Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
16
Jul
2019

Јавни позив послодавцима, инвалидима и инвалидским организацијама за субвенције за запошљавање, самозапошљавање и економску подршку инвалида у 2019. години

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Републике Српске, расписало је Јавни позив послодавцима, инвалидима и инвалидским организацијама за субвенције за запошљавање, самозапошљавање и економску подршку инвалида у 2019. години у оквиру Пројекат запошљавања и самозапошљавања инвалида у Републици Српској чија је укупна вриједност 400.000,00 КМ, који се финансира из средстава Фонда.

Пројектом се финансира и суфинансира запошљавање код послодавца на неодређени временски период, самозапошљавање и економска подршка, за укупно 110 инвалида, а најмање на 24 мјесеца, кроз следеће компоненте:

  1. КОМПОНЕНТА И: Запошљавање код послодаваца за 40 инвалида, у износу од 4.000,00 КМ по једном лицу, што укупно износи 160.000,00 КМ.
  2. КОМПОНЕНТА ИИ: Самозапошљавање за 20 инвалида, у износу од 5.000,00 КМ по једном лицу, што укупно износи 100.000,00 КМ.
  3. КОМПОНЕНТА ИИИ: Запошљавање 10 инвалида који су регистровали комерцијалну пољопривредну дјелатност као једино и главно занимање у износу од 4.000,00 КМ по једном лицу, што укупно износи 40.000,00 КМ.
  4. КОМПОНЕНТА ИВ: Економска подршка за 40 инвалида у износу од 2.500,00 КМ по једном лицу, што укупно износи 100.000,00 КМ.

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, односно до 15.08.2019. године

Текст Јавног позива можете погледати у наставку: јавни-позив-за-2019.-годину.pdf