Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
16
Feb
2023

Критерији за додјелу једнократних новчаних помоћи из области борачко инвалидске заштите у 2023. години

Министарство рада и борачко инвалидске заштите расписало је Критерије за додјелу једнократних новчаних помоћи за социјално угрожена лица и Критерије за додјелу једнократних новчаних помоћи за здравствену заштиту корисницима права из области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата у 2023. години.

Право на једнократну новчану помоћ имају лица којима је рјешењем надлежног органа признат статус:

  1. Члана породице погинулог борца
  2. Ратног војног инвалида
  3. Демобилисаног борца
  4. Цивилне жртве рата
  5. Жртве ратне тортуре

Једнократна новчане помоћи за социјално угрожена лица одобрава се на основу писменог захтјева, са пратећом документацијом из Критерија, који се доставља на адресу Министарства рада и борачко инвалидске заштите.

Када је у питању једнократна новчана помоћ за здравствену заштиту корисницима права из области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата иста се одобрава на основу писемног захтјева, са пратећом документацијом из Критерија, који се упућује Министарству путем општинског/градског органа надлежног по мјесту пребивалишта подносиоца захтјева.

У настваку можете преузети Критерије и Образац захтјева:

Критериј за додјелу једнократне новчане помоћи за здравствену заштиту у 2023. години.pdf

Критериј за додјелу јенократне новчане помоћи за социјално угрожена лица у 2023. години.pdf

Образац захтјева - здравствена заштита.docx