Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
10
Feb
2023

Критерији за одобравање новчаних средстава за куповину ортопедских помагала у 2023. години

Министарство рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске донијело је Критерије за одобравање новачаних средстава ратним војним инвалидима за куповину ортопедских помагала у 2023. години. Новчано право за набавку ортопедског помагала имају ратни војни инвалиди и ратни војни инвалиди – параплегичари. Захтјев за одобравање новчаних средстава за куповину ортопедског помагала подноси се непосредно Министарству рада и борачко-инвалидске заштите или путем општинског/градског органа управе надлежног за послове борачко – инвалидске заштите.

У наставку можете преузети Критерије за одобравање новчаних средстава за куповину ортопедских помагала у 2023. години и Захтјев за одобравање новчаних средстава за куповину ортопедског помагала за 2023. годину.

Критерији за одобравање новчаних средстава РВИ за куповину ортопедских помагала у 2023.години.pdf

Образац Захтјева за одобравање новчаних средстава за куповину ортопедског помагала 2023.docx