Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
18
Jun
2019

Мапирање приступачности школа и јавних установа особама са инвалидитетом у Унско-санском кантону

Током априла мјесеца 2019., а у оквиру пројекта “Заједнице различитих, али равноправних грађана“ којег подржава Европска унија, а релизирају га Организација УДАС, Удружење хЦа и Удружење Нешто Више пројектни тим је посјетио и снимио стање физичке приступачности објеката 10 основних и средњих школа у Унско-санском кантону, те ЈЗУ Дом здравља Бихаћ.

Сврха мапирања приступачности је да се особама са инвалидитетом, поготово особама које су корисници/кориснице инвалидских колица, олакша приступ информацијама и одабир школе. На основу фотографија и скица, израђени су архитектонски нацрти са модификованим елементима који ће унаприједити степен приступачности сваког појединачног објекта.

Након урађене анализе постојећег стања, закључено је да се најчешће се ради о потреби за новим приступним рампама или на модификовању постојећих, лифтовима због спратне повезаности покретним платформама, те модификују инфраструктуре тоалета, те је свакој образовној установи уручена препорука за побољшање приступачности објекта школе.

Током трогодишњег пројекта, планирано је да се мапира нових 60 школа и 20 јавних установа у Босни и Херцеговини.

Сви подаци о мапираним школама су на располагању јавности путем wеб портала www.zelimznanje.com

У Босни и Херцеговини је прије три године започео процес мапирања основних и средњих школа у циљу установљавања степена приступачности школских објеката особама са инвалидитетом. Удружење грађана Нешто Више, које је осмислило и покренуло овај процес, до сада је мапирало 324 основне и средње школе, кроз четири пројекта подржана од стране више