Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
28
Feb
2020

Организовање и вођење супервизије за водитеље/ице група узајамне подршке

За потребе реализације пројекта ''Заједнице различитих, али равноправних грађана'' којег финансира Европска унија, а реализује Организација УДАС у партнерству са Хелсиншким парламентом грађана Бања Лука и Удружењем грађана ''Нешто Више'' Сарајево, расписује се позив за пројектни задатак Организовање и вођење супервизије за водитељице и водитеље група узајамне подршке.

Задаци и производи који се очекују од пружаоца услуге:

  1. Осмислити и креирати план рада за формалну групну супервизију са водитељима/ицама група за узајамну подршку
  2. Осмислити и креирати индикаторе праћења и начин евидентирања супервизије за сваког водитеља понаособ
  3. Одржавати редовне и континуиране супервизијске консултације са водитељима група уз повратне информације о оцјени супервизора
  4. Охрабривати и оснаживати, те пружити подршку у заговарачким активностима водитељима/ицама група за узајамну подршку
  5. Учествовати у евалуацији супервизије

Рок за подношење пријава је 08.03.2020. године до 16:00.

Комплетну понуду доставити на: [email protected] или на адресу: Организација ампутираца ”УДАС” Републике Српске Симе Миљуша 2. 78 000 Бања Лука

Комплетан текст пројектног задатка можете преузети у наставкуCDEC_TOR_Peer Suport Supervisor_EU_CDEC_20-004.pdf