Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
01
Nov
2019

Особе умањених тјелесних способности и архитекстонске баријере

Аутор књиге ''Особе умањених тјелесних спососбности и архитектонске баријере'' је Доц. др Емир Фејзић, дипл.инг.арцх која је објављена 2007. године. Књига садржи конкретна упутства за прилагођавање простора - нагиби, рампе, лифтови и користиће у конкретним случајевима примјене ових принципа на терену.Издавањем књиге, у широј јавности се промовише идеја о потреби једнаке приступачности простора за све људе, а такође, стручна јавност добија приручник са техникама прилагођавања физичке средине особама са инвалидитетом, како би били у стању да их примијене у конкретним случајевима.

Из предговора књиге: Особе умањених тјелесних способности дио су сваке друштвене заједнице. Те чињенице постао сам свјестан 1983. године током постдипломског студија на Архитектонском факултету у Љубљани. Проф. др Душан Мошкон у оквиру предмета Хуманизација грајенега окоља скренуо је тада моју пажњу на хендикепирана лица и њихове проблеме. Резултат тога био је семинарски рад под насловом: “Особе са смањеним тјелесним способностима као учесници у стационарном саобраћају”, написан 1985. г.

Књига покушава разбити нека увријежена мишљења и стереотипе о хендикепираним лицима. Својим садржајем намијењена је прије свега пројектантима и студентима архитектуре. У њој ће корисне податке и сугестије пронаћи и многи други, који се у одређеним приликама могу појавити у улози инвеститора. Засигурно би је, међутим, требало да прочитају и они који (не)доношењем закона одлучују о начину живљења особа умањених тјелесних способности.

Издавач: ЕXПЕДИТИО, Центар за одрживи просторни развој, Котор Издавач оригиналног издања: Архитектонски факултет у Сарајеву и Информативни центар за особе са инвалидитетом “ЛОТОС”, Тузла, Сарајево 2001. Прилагођавање текста издању за Црну Гору: Весна Лековић Дизајн и припрема за штампу: ЕXПЕДИТИО Штампа: Стyлос, Подгорица Тираж: 1000

У наставку можете преузети књигу у ПДФ формату Osobe umanjenih tjelesnih sposobnosti i arhitekstonske barijere.pdf