Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
22
Jun
2018

Утврђен Нацрт Закона о социјалном становању Републике Српске

Влада Републике Српске на 182. сједници одржаној 21. јуна 2018. године у Бања Луци, утврдила је Нацрт закона о социјалном становању Републике Српске. Овим законом уређује се систем социјалног становања, појам, носиоци реализације социјалног становања, корисници права на социјално становање, поступак и начин додјеле, општи и посебни услови кориштења, управљање, одржавање, својина и располагање стамбеним јединицама, закупнина и обавезе плаћања, извори финансирања изградње и прибављања социјалних стамбених јединица, надзор и друга питања од значаја за социјално становање у Републици Српској.

Специфичност Закона о социјалном становању Репуплике Српске јесте у томе што се по први пут уређује систем социјалног становања у Републици Српској. Овим Законом су између осталих обухваћена лица која су корисници пројеката стамбеног збрињавања по моделу социјалног становања:

  1. Млади брачни парови,
  2. Ратни војни инвалиди,
  3. Лица старија од 65 година без породичног старања у стању социјалне потребе,
  4. Бескућници,
  5. Самохрани родитељи,
  6. Лица са инвалидитетом

Законом се уређује право, додјела, управљање, одржавање и кориштење стамбених јединица по моделу непрофитног становања. Стамбене јединице се додјељују на неодређено вријеме уз закуп. Сви корисници ће плаћати непрофитну закупнину у износу до 1 КМ по м2, а најугроженије категорије ће имати могућност субвенционисања закупнине. Стамбене јединице изграђене за социјално становање ће бити у власништву јединица локалне самоуправе на чијем подручју су изграђене, и неће се моћи насљеђивати, отуђивати и стављати под хипотеку.