Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
24
Jan
2018

Утврђене повећане основице за примања борачких категорија

Влада Републике Српске донијела је одлуку о висини основице за обрачун примања за ову годину предвиђених Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата у износу од 69,90 одсто просјечне нето плате из претходне године, односно номинални износ од 580,20 КМ, што је повећање за два одсто.

"Имајући у виду износ средстава у буџету за ову годину планираних за исплату примања прописаних Законом, те чињеницу да се број корисника тих примања континуирано смањује због губитка права по разним основама, као основица за обрачун тих примања за 2018. може се утврдити проценат од 69,90 одсто просјечне нето плате из претходне године, односно номинални износ од 580,20 КМ, што је повећање за два одсто у односу на 2017. годину", рекао је Савановић.

Такође, донесена је и одлука о висини основице за обрачун годишњег борачког додатка за ову годину. Висина основице утврђује се у проценту од 0,445 одсто од основице прописане Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске односно просјечне нето плате у Републици Српској у претходној години и износи 3,70 КМ. Узимајући у обзир планирани износ средстава на буџетској позицији за борачки додатак и број корисника који имају право на годишњи борачки додатак, обрачун годишњег борачког додатка се може извршити по основици од 3,70 КМ, што је за 8,8 одсто више у односу на основицу за обрачун за 2017. годину. Номинални износ годишњег борачког додатка за 2018. годину добије се множењем основице са бројем мјесеци ангажовања бораца у зони борбених дејстава.

Влада Републике Српске донијела је одлуку о висини основице за обрачун мјесечног борачког додатка за ову годину. Висина основице утврђује се у проценту од 0,198 одсто од основице прописане Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске односно просјечне нето плате у Републици Српској у претходној години и износи 1,65 КМ.

"Узимајући у обзир планирани износ средстава на буџетској позицији за борачки додатак за ову годину, те број корисника мјесечног борачког додатка којима ће се вршити исплата од ове године, за исплату мјесечног борачког додатка се може утврдити основици од 1,65 КМ, што је за 3,1 одсто више у односу на прошлогодишњу", рекао је министар.

Влада Републике Српске донијела је одлуку о утврђивању основице и коефицијента висине исплате мјесечних примања за ову годину предвиђених Законом о заштити цивилних жртава рата. Основица за обрачун мјесечних примања утврђује се у износу од 435,10 КМ, а коефицијент висине исплате утврђује се у вриједности од 1,00. Имајући у виду да је у буџету за ову годину планиран исти износ средстава за исплату примања прописаних Законом као у претходној години, те чињеницу да се број корисника права на цивилну инвалиднину континуирано смањује због престанка права по разним основама, као основица за обрачун тих примања за ову годину може се утврдити износ од 435,10 КМ, односно повећати основица за два одсто у односу на основицу из претходне године.

Одлуке су донесене у складу са ранијим договором са Борачком организацијом Републике Српске да неће бити смањиван ниво права, већ да ће се сваке године повећавати основице за обрачун у односу на протеклу годину.

Извор:www.vladars.net