О Нама

Организација ампутираца УДАС Републике Српске је невладина Организација која окупља жртве мина, ампутирце и чланове њихових породица да остваре своја права и интегришу се у заједницу. Организација је основана 2002. године, а основали су је жртве мина за пружање подршке другим жртвама мина. Организација дјелује на простору Републике Српске путем пет регионалних удружења у Бањалуци, Добоју, Бијељини, Источном Сарајеву и Требињу као и у Федерацији БиХ путем координатора.

Циљана група

Циљане групе Организације су: жртве мина, ампутирци и чланови њихових породица. Чланови Организације могу бити и друга лица која желе да буду чланови наше организације и који прихватају програм рада и Статут.

Визија

Стварање просперитетног друштва, друштва без баријера и предрасуда у којем сви имају једнаке могућности.

Циљеви

Промоција, заштита и унапређење људских права жртава мина, ампутираца; Обезбјеђење примјене међународних, регионалних, ентитетских и државних докумената, закон и других прописа о правима лица са инвалидитетом, анализа примјене тих аката и залагање за напредније законодавство; Обезбјеђење учешћа ампутираца, жртава мина и других лица са инвалидитетом у процесу креирања инвалидских политика, стратегија, закона и других прописа који се тичу лица са инвалидитетом; Остваривање међунардоне сарадње са релевантним институцијама које промовишу права лица са инвалидитетом и помажу рјешавању тих питања; Пружа подршку и помоћ кроз реализацију програмских и пројектних активности ампутираца, жртава мина и других ампутираца на подручју: здравља, медицинске и социјалне рехабилитације, образовања, оспособљавања, професионалне рехабилитације и запошљавања, стамбеног збрињавања, културе и спорта;

На основу постигнутих резултата и пружене подршке особама са инвалидитетом, 2006. године Организација УДАС је одлуком Владе Републике Српске проглашена Организацијом од јавног интереса за Републику Српску. У оквиру Организације, дјелује умјетничка Галерија УДАС која представља јединствену галерију у југоисточној Европи која пружа могућност младим студентима Академије ликовних умјетности, неафирмисаним умјетницима, умјетницима са и без инвалидитета из Босне и Херцеговине и региона да представе своје умјетничке радове у нашој Галерији. Од 2017. године умјетничка галерија преименована је у Културни центар УДАС.

Програм рада

Програмске активности Организације УДАС имају за циљ побољшање квалитета живота ампутираца, жртава мина као и чланова њихове породице у правцу што обухватније и потпуније интеграције у заједницу. У складу са наведеним Организација програмске активности реализују кроз неколико области:

Област здравља и социјалне заштите

Област здравља и социјалне заштите путем које пружамо могућност ампутираним лицима, жртвама мина информације о здравственој заштити; самопрегледу патаљка као и превенцији инфекције; рехабилитација и третман батаљка; начин коришћења ортопедског помагала; савјетовање психолога; сарадња са породичном медицином, ЦБР центрима као и са ортопедским радњама.

Економска реинтеграција

Економска реинтеграција на основу које ампутирана лица, жртве мина пролазе кроз програмЕ семинара, радионица, као и стручних обука с циљем јачања личних капацитета ампутираца, жртава мина и њихове веће конкуренције на тржишту. У оквиру наведене области обезбјеђујемо подршку неформалног запошљавања жртава мина, ампутираца кроз пројекте подршке бизнис планова у области пољопривреде.

Закони и јавне политике

У оквиру наведене области радимо на измјенама и допунама законске регулативе у циљу побољшања квалитета живота ампутираца, жртава мина; пратимо постојеће законе и њихову примјену у пракси; укључивање Организације при изради закона и правилника који се односе на нашу категорију становништва; радимо на заговарању потпуног примјењивања и спровођења Конвенције о правима особа са инвалидитетом;

Култура

Култура која заузима значајан сегмент програмских активности Организације кроз коју представљамо умјетност на један јединствен начин. Умјетнике са и без инвалидитета, студенте Академија ликовних умјетности, неафирмисане умјетника као и еминентне личности из свјета умјетности из земље и Региона представљамо у оквиру рада Културног центра УДАС. На тај начин остварујемо регионално умрежавање умјетника са и без инвалидитета, заступање једнаких права и недискриминација, подизање свијести јавности на баријере са којима се сусрећу особе са инвалидитетом, промовишемо креативни потенцијал умјетника на локалном, ентитетском, државном и регионалном нивоу. Умјетност користимо као алат у промоцији права особа са инвалидитетом као и заговарачких активности.

Све програмске и пројектне активности Организација реализује у партнерству са Владом Републике Српске, градом Бања Лука као и са другим министарствима на нивоу Босне и Херцеговине, те невладиним и међународним организацијама.

Особље

Жељко Волаш, предсједник Организације ампутираца УДАС РС
Лазо Бабић, предсједник Градске организације ампутираца УДАС Бања Лука
Синиша Тодоровић, предсједник Управног одбора УДАС РС
Гордана Шекарић, оперативни менаџер
Душко Узелац, административни референт
Зоран Панић, Удружење ампутираца Добој
Милорад Јовић, Удружење ампутираца Бијељина
Мирослав Андрић, Удружење ампутираца Требиње
Срђан Јеремић, Удружење ампутираца Источно Сарајево
мр Дијана Ђурић, психолог
Јелена Поповић, социјална радница
Драгана Станковић, сарадница за правна питања
мр Срђан Косић, стручни сарадник за културу
мр Милан Крајновић, стручни сарадник за културу
мр Маја Шолак Батаковић, сарадница за културу
мр Татјана Ратковић Боснић, сарадница за културу и водитељица Школе цртања и сликања за дјецу и омладину са и без инвалидитета
Весна Вујаковић, асистент Школе цртања и сликања за дјецу са и без инвалидиитета