Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
19
Oct
2018

Кoнфeрeнциja “Хумaнитaрнo дeминирaњe у БиХ-Пут кa зaвршeтку”

У Сaрajeву сe у пeриoду 18-19.10.2018.гoдинe oдржaвa Кoнфeрeнциja “Хумaнитaрнo дeминирaњe у БиХ-Пут кa зaвршeтку”. У питaњу je диjaлoшкa кoнфeрeнциja, кojу oргaнизуje Mинистaрствo цивилних пoслoвa у сaрaдњи сa Кoмисиjoм зa рaзминирaњe и Цeнтрoм зa уклaњaњe минa у БиХ, a пoд пoкрoвитeљствoм Oдлукe Ви...

15
Oct
2018

''Хуманитарно деминирање у Босни и Херцеговини: пут ка завршетку''

''Хуманитарно деминирање у Босни и Херцеговини: пут ка завршетку'' назив је државног дијалога који ће се одржати у Сарајеву од 18. до 19. октобра 2018. године. Организатори дијалога су Савјет министара Босне и Херцеговине и Делегација Европске уније при Босни и Херцеговини. Дијалог заједнички спонзо...

11
Oct
2018

Почетак обуке у сврху имплементације пројекта “Општа процјена мински сумњивих подручја у БиХ 2018-2019”

У складу са одредбама пројекта “Општа процјена мински сумњивих подручја у БиХ 2018-2019”, који заједнички спроводе Центар за уклањање мина у БиХ, Оружане снаге у БиХ и НВО Норвешка народна помоћ, уз подршку ЕУ, у периоду 08-26.10.2018.године, у просторијама Центра за обуку Рајловац и у бази НПА Благ...