Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
23
Sep
2018

БХМАЦ: Упозорење на опсаност од мина и неексплодираних убојних средстава

Нajвишe нeсрeћa узрoкoвaних минaмa и мински eксплoзивним срeдствимa, дeшaвa сe пoчeткoм прoљeћa и тoкoм jeсeни, jeр пoрeд свих љeпoтa кoje нуди прирoдa, ту су нaжaлoст присутнe и oпaснoсти у виду зaoстaлих минских пoљa. Цeнтaр зa уклaњaњe минa у БиХ упoзoрaвa грaђaнe нa oпaснoст oд минa и нeeксплoди...

22
Sep
2018

Подизање капацитета корисника у оквиру пројекта ''Интегрисана социо-економска подршка жртвама мна у БиХ''

Корисници пројекта ''Интегрисана социо - економска подршка жртвама мина у Босни и Херцеговини'' из 11 минама угрожених општина/градова у Босни и Херцеговини, посјетили су сајмове пољопривреде који су одржани у Сарајеву, Бихаћу, Бијељини и Прозор-Рами. Посјете сајмовима имале су за циљ подизање капац...

14
Sep
2018

Завршена дистрибуција алата и машина за 54 корисника

Wоrld Vision и Организуација ампутираца УДАС завршиле су процес дистрибуције алата и опреме за 54 корисника, жртава мина у 11 општина у Босни и Херцеговини. Дистрибуција алата и опреме вршила се у оквиру пројекта „Интегрисана социо-економска подршка жртвама мина у БиХ“ којег финансира Европске уније...