Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
01
Nov
2019

Видео: Инклузивно запошљавање особа са инвалидитетом-Изазови и бенефити

Радионица на тему ''Инклузивно запошљавање особа са инвалидитетом:Изазови и бенефити'' која је одржана током мјесеца септембра 2019. године у Сарајеву у склопу пројекта ''Заједнице различитих, али равноправних грађана'' обрадила је теме које су се тицале најважнијих аспеката везаним за инклузивно за...

01
Nov
2019

Особе умањених тјелесних способности и архитекстонске баријере

Аутор књиге ''Особе умањених тјелесних спососбности и архитектонске баријере'' је Доц. др Емир Фејзић, дипл.инг.арцх која је објављена 2007. године. Књига садржи конкретна упутства за прилагођавање простора - нагиби, рампе, лифтови и користиће у конкретним случајевима примјене ових принципа на терен...

31
Oct
2019

Требиње: ''Сва лица приступачности''

У склопу кампање приступачности за лица са инвалидитетом под називом "Сва лица приступачности" у оквиру пројекта ''Заједнице различитих, али равноправних грађана'' којег финансира Европска унија, а реализују Организација УДАС у партнерству са Хелсиншким парламентом грађана Бања Лука и УГ ''Нешто Виш...