Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
29
Oct
2018

Одржана ликвовна радионица на тему ''Утицај мина у БиХ''

Протеклог викенда у Организацији ампутираца УДАС Бања Лука одржана је ликовна радионица на тему ''Утицај мина у БиХ''. На ликовној радионици учествовало је 20 дјеце са и без инвалидитета узраста од шест до четрнаест година.

Дјеца су у оквиру ликовне радионице цртали ликовне радове на тему утицај...

19
Oct
2018

Кoнфeрeнциja “Хумaнитaрнo дeминирaњe у БиХ-Пут кa зaвршeтку”

У Сaрajeву сe у пeриoду 18-19.10.2018.гoдинe oдржaвa Кoнфeрeнциja “Хумaнитaрнo дeминирaњe у БиХ-Пут кa зaвршeтку”. У питaњу je диjaлoшкa кoнфeрeнциja, кojу oргaнизуje Mинистaрствo цивилних пoслoвa у сaрaдњи сa Кoмисиjoм зa рaзминирaњe и Цeнтрoм зa уклaњaњe минa у БиХ, a пoд пoкрoвитeљствoм Oдлукe Ви...

15
Oct
2018

''Хуманитарно деминирање у Босни и Херцеговини: пут ка завршетку''

''Хуманитарно деминирање у Босни и Херцеговини: пут ка завршетку'' назив је државног дијалога који ће се одржати у Сарајеву од 18. до 19. октобра 2018. године. Организатори дијалога су Савјет министара Босне и Херцеговине и Делегација Европске уније при Босни и Херцеговини. Дијалог заједнички спонзо...