Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zakon i pravilnici

Zakon o pravima boraca Republike Srpske.pdf
Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_Zakona_o_pravima_boraca_februar_2012.pdf
Zakon_o_izmenama_i_dopunama_Zakona_o_pravima_boraca_maj_2012.pdf
Zakon_o_profesionalnoj_rehabilitaciji i zaposljavanju invalida RS.pdf
Zakon_o_socijalnoj zastiti Republike Srpske.pdf
Zakon_o_zastiti_civilnih_zrtava_rata.pdf
Zakon o radu Republike Srpske.pdf
Zakon o penzijsko i invalidskom osiguranju RS.pdf
Zakon-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-penzijskom-i-invalidskom-osiguranju_2013.doc
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju RS_2015.pdf
Zakon_o_carinskoj_politici_BiH.pdf
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima RS.pdf
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zastiti 2019.doc
Pravilnik o pravu na medicinska sredstva Republike Srpske.pdf
Pravilnik o uslovima i nacinu ostvarivanja prava na produzenu medicinsku rehabilitaciju 2018.pdf
Pravilnici iz boračko-invalidske zastite Republike Srpske 2012.pdf
Pravilnik - Dnevno zbrinjavanje Republike Srpske.pdf
Pravilnik - pomoc u kuci Republike Srpske.pdf
Pravilnik o obiljezavanju vozila za lica sa invaliditetom 2017.PDF
Pravilnik o kriterijumima i postupku za dodjelu srestava granta udruženjima od javnog interesa ostalih udruženjima i fondacijama.pdf
Pravilnik o ocjenjivanju spospbnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite.pdf
Pravilnik-o-postupku-i-načinu-ostvarivanja-prava-na-oslobađanje-od-plaćanja-.pdf Cjenovnik medicinskih sredstava 2016..pdf
Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom.pdf
Konvencija o zabrani upotrebe mina.pdf
Podstrategija upozorenje od mina BiH.pdf
Preporuke Komiteta za prava osoba sa invaliditetom.doc
Platforma razvoja socijalnog preduzetnistva u Republici Srpskoj.pdf
Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti licu sa oštećenim ekstremitetima-licu sa invaliditetom.docx
Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnost udruzenju lica sa invaliditetom.docx
Odluka o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje položaja lica sa invaliditetom, naknada za ličnu invalidninu.pdf
Maputo akcioni plan.pdf
Odluka o osnivanju Koordinacionog tijela za pomoc zrtvama mina u BiH.pdf
Strategija Protivminskog djelovanja u BiH 2018-2025.pdf
Revizija ucinka_Profesionalna_rehabilitacija_i_zaposljavanje_lica_sa_invaliditetom.pdf
Kodeks o nacinu predstavljanja OSI u medijima MyRight.pdf
Prevencija suicida. Brosura za medijske radnike.pdf
Osobe umanjenih tjelesnih sposobnosti i arhitekstonske barijere.pdf
Konvencija UN o pravima lica sa invaliditetom-Pojednostavljena i laka za razumijevanje.pdf
Zakljucna razmatranja Komiteta UN za prava lica sa invaliditetom o inicijalnom izvjestaju BiH.pdf
Akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grad Banja Luka 2020-2026.pdf
Obrazac zahtjeva za oslobadjanje od placanja putarine na Autoputevima Republike Srpske.pdf
Strategija-PMD-BiH-2018-2025.pdf
Cjenovnik medicinskih sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 01.07.2022.pdf
Критерији о одобравању средстава за ортопедска помагала за 2022. годину.pdf Образац Захтјев за одобравање новчаних средстава за куповину ортопедског помагала 2022.docx
Критериј за додјелу једнократних новчаних помоћи у 2022. години.pdf