УМЈЕТНИЧКИ САВЈЕТ

Чланови Умјетничког савјета Кулрурног центра УДАС Бања Лука:

мр Срђан Косић, графика
мр Милан Крајновић, графика
мр Татјана Ратковић Боснић, графика
мр Маја Шолак, сликарка