About us

Članovi Umjetničkog savjeta Kulturnog centra UDAS Banja Luka:

mr Srđan Kosić, grafika
mr Milan Krajnović, grafika
mr Tatjana Ratković Bosnić, grafika
mr Maja Šolak, slikarka