23
Jan
2023

Škola crtanja i slikanja - kolektivna izložba

Kolektivna izložba likovnih radova polaznika Škole crtanja i slikanja za djecu sa i bez invaliditeta biće otvorena 28. januara (subota) 2023. godine u 12:00 časova u Kulturnom centru UDAS, ul. Sime Miljuša br.2. Banja Luka. Na izložbi će biti predstavljeni radovi polaznika Škole crtanja i slikanja koji su nastali u okviru prvog polugodišta u školskoj 2022/2023, u periodu od septembra do decembra 2022. godine. Školu je pohađalo ukupno 45 djece sa i bez invaliditeta uzrasta od 6 do 18 godina. Časove crtanja i slikanja za polaznike Škole vodila je Milana Kosanović, diplomirana grafičarka i Nevena Kežić, diplomirana grafičarka.

O Školi crtanja i slikanja: Škola crtanja i slikanja za djecu sa i bez invaliditeta, počela je sa realizacijom 2007. godine. Školu su, pri Kulturnom centru UDAS, u formi pilot projekta, pokrenuli mladi umjetnici sa Akademije likovne umjetnosti Banja Luka. Misija Škole crtanja i slikanja je ostala nepromjenjena sve ove godine, a usmjerena je na poticanje uvažavanja različitosti, te promociju prava i mogućnosti djece sa i bez invaliditeta zasnovane na konceptu poštovanja ljudskih prava. Cilj naše Škole jeste da ona bude sigurno mjesto gdje će mladi polaznici, djeca sa i bez invaliditeta, iskazati svoje umjetničke i kreativne potencijale uz stručno vođstvo posvećenih profesora likovne kulture. Škola daje mogućnost promocije i predstavlja primjer inkluzivnog pristupa u radu sa djecom sa invaliditetom kao jednog od važnih segmenta u postizanju ravnopravnog odnosa prema djeci sa invaliditetom u našem društvu.

Polaznici Škole kroz različite crtačke i slikarske tehnike, stvarajući vlastita umjetnička djela stiču nova znanja kako u oblasti crtanja i slikanja tako i u razumijevanju i prihvatanju koncepta različitosti, jednakih mogućnosti za djecu sa invaliditetom. Škola je prostor u kojem polaznici svih uzrasta stiču vrijedne životne vještine, uspostavljaju divna i dugotrajna prijateljstva, grade samopuzdanje i potiču jedni druge u okruženju uvažavanja i stvaranja.

Časovi Škole u drugom polugodištnu počinju 4. februara 2023. godine u 09:00 časova u Kulturnom centru UDAS Banja Luka, ulica Sime Miljuša br.2. Teorijska i praktična nastava će se održavati svake subote u terminu od 09:00 do 13:00 časova, a polaznici će biti podijeljeni u tri grupe po uzrastu.

Dobrodošli!