Slikarske izložbe

Program rada izlagačkih aktivnosti za 2023. godinu:

Januar
Kolektivna izložba polaznika Škole crtanja i slikanja

Februar
Kolektivna izložba polaznika Škole crtanja i slikanja

Mart
Zoran Radonjić, BiH

April
Dobrica Popović, BiH

Maj
Anja Arambašić i Aleksandar Radosavljević, Srbija

Jun

Jul
Barbara Laković, Srbija

Avgust
Angelina Vukosav, BiH

Septembar

Oktobar - Decembar
Kulturna manifestacija ''Jesen grafike 2023''