Jesen grafike

Kulturna manifestacija ''Jesen grafike 2023'' relizovaće se u periodu od oktobra do decembra 2023. godine. U okviru manifestacije predstaviće se grafičari/ke koje je odabrao Umjetnički savjet Kulturnog centra UDAS na osnovu raspisanog javnog konkursa. U okviru navedene manifestacije predstaviće se ukupno 5 (pet) izložbi grafičkih crteža umjetnika/ca.

Umjetnici/ce koji će se predstaviti u okviru manifestacije ''Jesen grafike 2023'' su:

Oktobar

Novembar

Decembar