ŠKOLA CRTANJA I SLIKANJA

Škola crtanja i slikanja za djecu sa i bez invaliditeta, kao pilot projekat, počela je sa realizacijom 2007. godine s ciljem da na jednom mjestu okupimo djecu sa invaliditetom, djecu čiji su članovi porodice lica sa invaliditetom kao i djecu bez invaliditeta. Te godine, Školu su pokrenuli mladi umjetnici sa Akademije likovne umjetnosti Banja Luka.

Glavna misija Škole crtanja i slikanja tada, kao i sada je promocija različitosti djece sa i bez invaliditeta zasnovane na konceptu poštovanja ljudskih prava. Takođe, jedan od ciljeva Škole jeste da Škola bude mjesto gdje će mladi polaznici, djeca sa i bez invaliditeta, iskazati svoje umjetničke i kreativne potencijale uz stručno vođstvo profesora likovne kulture. Nadalje, Škola predstavlja i mogućnost promocije inkluzivnog pristupa u radu sa djecom sa invaliditetom kao jednog od važnog segmenta u postizanju ravnopravnog odnosa prema djeci sa invaliditetom.

Polaznici Škole kroz različite crtačke i slikarske tehnike, stvarajući vlastita umjetnička djela stiču nova znanja kako u oblasti crtanja i slikanja tako i u razumijevanju i prihvatanju koncepta različitosti, jednakih mogućnosti za djecu sa invaliditetom.

Pohađanje Škole organizovano je na način da su polaznici podijeljeni u četiri grupe po uzrastu. Teorijsku i praktičnu nastavu vodi stručan edukovan kadar iz oblasti slikarstva. Kroz dosadašnji program rada Škole prošlo je preko 100 djece sa i bez invaliditeta, uzrasta od 6 do 18 godina. Nakon svakog semestra, a ima ih ukupno dva, u našem Kulturnom centru UDAS Banja Luka organizujemo kolektivnu izložbu umjetničkih radova polaznika Škole, što predstavlja izvanredan događaj na kojem se okupe članovi porodice, prijatelji, djeca i mnogobrojna rodbina. Kolektivne izložbe umjetničkih radova polaznika Škole predstavljau, prije svega podršku djeci koja su vrijedno radila i stvarala umjetnička djela, podršku koncepta različitosti i poštovanja ljudskih prava, i na kraju podršku za nastavak rada Škole iz godine u godinu.

Veoma važan segment Škole, jeste taj da kontinuirano, svake godine, u okviru Škole radimo na pripremama određenog broja srednjoškolaca za upis na Akademiju likovne umjetnosti u Banja Luci. Svi polaznici, u prosjeku njih 5-6 polaznika, koji rade pripreme za upis na akademiju, na kraju uspješno polože prijemni ispit, što svakako predstavlja značaj pokazatelj uspješnog rada kako polaznika tako i profesora koji su zaduženi za rad Škole.

Kako bismo dalje i šire promovisali umjetničke potrencijale naših polaznika, rezultate rada koje postižu iz godine u godinu, ukazali na važnost poštovanja različitosti i jednakih mogućnosti, polaznici Škole učestvovali su na mnogobrojnim likovnim konkursima na kojima su osvojili i nagrade, od kojih ističemo:

  1. Osvajanje 2. i 3. mjesta u kategoriji likovni rad za učenike od prvog do osmog razreda na Međunarodnom festivalu dječijeg stvaralaštva održanog u Nišu 2015. godine
  2. Osvajanje 3. mjesta na ''Svjetskom kongresu za dječiji crtež'' u organizaciji Fondacije ''Malag Zograf''u Bugarskoj.

U desetogodišnjem radu Škole, kreativni program Škole do sada su podržale mnogobrojne javne i privatrne institucije, kao i fizička lica.