Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
20
May
2020

18 godina u službi pomoći žrtava mina i drugih osoba sa invaliditetom

Prije 18 godina grupa preživjelih žrtava mina pokrenula je inicijativu za osnivanjem udruženja s ciljem pružanja podrške drugim žrtvama mina, amputiranim licima. Vizija Organizacije odnosila se na stvaranje prosperitetnog društva, društva bez barijera i predrasuda u kojem svi imaju jednake mogućnosti.

U proteklih 18 godina, Organizacija UDAS je radila na razvoju programa i projekata u cilju unapređenja kvaliteta života naših korisnika kao i članova njihovih porodica.

Projektne i programske aktivnosti Organizacija UDAS realizuje u okviru oblasti zdravlja i socijalni zaštite, oblasti ekonomske reintegracije, oblasti zakonske regulative, oblasti kulture i sporta. Aktivnosti se realizuju u saradnji sa našim regionalnim kancelarijama u Doboju, Bijeljini, Trebinju, Istočnom Sarajevu, Banja Luci kao i u Federaciji BiH putem koordinatora bez čije pomoći, podrške i kvalitetnog rada na terenu, kućnih posjeta, Organizacija ne bi mogla postizati rezultate na polju unapređenja kvaliteta života korisnka.

Rezultate koje smo ostvarivali u proteklih 18 godina ne bi bili postignuti bez podrške mnogobrojnih institucija i partnerskih organizacija kao što su Vlada Republike Srpske, Grad Banja Luka, Ministarsvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Evropska unija, Fonda za profesionalu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske, Fonadacije za socijalni uključivanje u BiH, ICBL, ITF Slovenija, Centra za uklanjanje mina, te mnogobrojne druge organizacije i pojedinci.

Zahvaljujemo se svim našim korisnicima, žrtvama mina, amputiranim licima, regionalnim udruženjima, donatorima, partnerima, pojedincima koji su zajedno sa nama u proteklih 18 godina stvarali bolje i prosperitetnije društvo jednakih mogućnosti.

Organizacija UDAS nastavlja dalje sa radom i misijom u službi pružanja pomoći i podrške korisnicima, žrtvama mina, amputiranim licima i članovima njihovih porodice u saradnji sa partnerima u cilju kvalitetnijeg okruženja za lica sa invaliditetom. Kroz zajednički rad nastojaćemo da nastavimo sa aktivnostima koje su usmjerene na doprinos u razvoju i unapređenju ekonomskog, kulturnog i sportskog života u zajednicama.