Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
27
Nov
2019

Analiza stanja rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom u BiH

Svjesni činjenice da su osobe sa invaliditetom, naročito žene sa invaliditetom višestruko izložene nasilju, u toku 2019. godine provedeno je istraživanje čiji je rezultat "Analiza stanja rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom u BiH” koja je predstavljena 26. novembra 2019. godine u hotelu ''Holiday'' u Sarajevu.

Ova "Analiza" obuhvata rezultate prvog istraživanja o stanju rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, a služiti će koalicijama/organizacijama osoba sa invaliditetom da strateški integriraju temu rodno zasnovanog nasilja u buduće zagovaračke aktivnosti i na taj način podižu svijest javnosti o postojanju problema rodno zasnovanog nasilja. "Analiza" će koristiti kako organizacijama osoba sa invaliditetom tako i nadleženim institucijama za pitanja rodno zasnovanog nasilja kako bi u svoje redovne aktivnosti uključile pitanja prevencije i zaštite od rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom.

Istraživanje koje za rezultat ima "Analizu stanja rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom u BiH” provedeno je u okviru projekta "Rodno zasnovano nasilje prema osobama sa invaliditetom u BiH”, koji implementiraju Koalicija "Neformalna grupa organizacija osoba sa invaliditetom” regije Doboj zajedno sa projektnim timom iz koalicija organizacija osoba sa invaliditetom iz Sarajeva, Tuzle i Bijeljine, Saveza MeNeRaLi Banja Luka u partnerstvu sa Udruženjem NIKA.

Analizu rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom u BiH možete preuzeti u nastavku Analiza rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom u BiH.pdf

Izvor: www.myright.ba