Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
29
Sep
2017

Formirati centre za psihosocijalnu podršku RVI

Status i problemi sa kojima se susreću ratni vojni invalidi bila je tema sastanka koji je održan 28.09.2017. godine u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci. Sastanku su prisustvovali potpredsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske Željko Volaš, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Dragomir Jančić i predstavnik Centra za socijalni rad Banja Luka Nikola Dorontić.

Na sastanku je naglašeno da je jedan od prioritetnih rješenja za prvazilaženje problema sa kojima se susreću ratni vojni invalidi, obezbjeđivanje i pružanje adekvatne psihosocijalne podrške. Dogovoreno je da se koriste postojeći resursi centara za mentalno zdravlje kako bi bili formirani centri za psihosocijalnu podršku ratnim vojnim invalidima i njihovim porodicama.

Sa ciljem realizacije ove ideje, naredne sedmice biće održan sastanak i sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i predstavnicima grada Banja Luka.