Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
15
Oct
2018

''Humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini: put ka završetku''

''Humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini: put ka završetku'' naziv je državnog dijaloga koji će se održati u Sarajevu od 18. do 19. oktobra 2018. godine. Organizatori dijaloga su Savjet ministara Bosne i Hercegovine i Delegacija Evropske unije pri Bosni i Hercegovini. Dijalog zajednički sponzorišu Program za protivminsku akciju BiH i Evropska unija koji imaju podršku od strane Jedinice za potporu implementaciji Otavske konvencije.

Uz riječ o ostvarenom napredku, te kroz Odluku koju je 2017. godine usvojilo Vijeće Evropske unije za potporu implementaciji ključnih akspekata Konvencije, uključujući čišćenje mina, Dijalog ima za cilj okupiti nosioce intersa radi identifikovanje izazova i ubrzanja aktivnosti na implementaciji aspekata Akcionog plana Maputo 2014 - 2019. Dijalog takođe ima za cilj promovisati uzajamno razumijevanje i viziju za implementaciju obaveza u čišćenju mina koje je preuzela Bosna i Hercegovina.

Državni dijalog također pruža priliku partnerima Bosne i Hercegovine i donatorima da ojačaju saradnju i pomoć Bosni i Hercegovini kako bi se ispunile preuzete obaveze po pitanju čišćenja mina. U tom smislu, predstavnici Dražava donatora poztivaju se da učestvuju u dvodnevnom programu i diskusijama.

Više informacija na sledećem linku: https://www.apminebanconvention.org/eu-council-decision/eucd-2017-2020/bih-national-stakeholder-dialogue/