Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
11
Dec
2018

''Izazovi Bosne i Hercegovine na putu završetka procesa deminiranja''

Organizacija UDAS Banja Luka uz podršku Međunarodne kampanje za zabranu mina (ICBL) organizuje okrugli sto na temu ‘’Izazovi Bosne i Hercegovine na putu završetka procesa deminiranja''. Okrugli sto će se održati 13.12.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 10.00 časova u hotelu Grand, ulica Muhameda ef. Pandže br. 7, Sarajevo.

Okrugli sto se organizuje povodom objavljivanja godišnjeg izvjestaja ''Landmine Monitor 2018'' koji je publikovan 21. novembra 2018. godine na web stranici www.the-monitor.org od strane Landmine and Cluster Munition Monitor i Međunarodne kampanje za zabranu mina (ICBL- Internatiolan Campaign to ban Landmines). Riječ je o izvještaju koji sadrži informacije o kontaminaciji mina, čišćenju miniranih područja, državama članicama i potpisnicama Koalicije za zabranu mina kao i finansijskim sredstvima izdvojenim za ovu namjenu.

Kako bi se razmijenila iskustva svih ključnih nosilaca aktivnosti u procesu deminiranja i pomoći žrtvama mina, okrugli sto će biti prilika da se definišu preporuke kako bi BiH završila obaveze do 2025. godine kada je u pitanju proces deminiranja kao i da se poveća stepen pružanja podrške žrtva mina u BiH, te ojača saradnja i pomoć Bosne i Hercegovine u procesu završetka preuzetih obaveza.

Bosna i Hercegovina je među prvima potpisala Konvenciju o zabrani protivpješadijskih mina, ratificiravši je 1998.godine. Konvencija je za Bosnu i Hercegovinu stupila na snagu 1. marta 1999.godine, u vrijeme kada je Bosna i Hercegovina postala država članica Otavske konvencije, za odgovornošću za čišćenje mina, uništavanje uskladištenih mina, pomoć žrtvama mina, te saradnju i pomoć. BiH je svoje obaveze vezane za uništavanje uskladištenih mina ispunila 2007.godine, nakon što je uništeno 475,707 uskladištenih mina. Prema Članu 5. Konvencije, Bosna i Hercegovina je preuzela na sebe da uništi ili osigura uništavanje svih protivpješadijskih mina na površinama pod svojom kontrolom ili jurisdikcijom, što je prije moguće, ali ne kasnije od 1. marta 2009.godine. Bosna i Hercegovina je 26. marta 2008. godine podnijela zahtjev za produženjem roka za čišćenje mina. Produženje je odobreno, a rok je određen za 1. mart 2019. godine. BiH je 25. aprila 2018. godine podnijela novi zahtjev za produženje roka za čišćenje mina u trajanju od dvije dodatne godine.

Uvažavajući ključni značaj medija u informisanju javnosti o pitanjima problema mina i statusa žrtava mina u Bosni i Hercegovini želimo predstavnike medija detaljnije upoznati sa važnim pitanjima i izazovima Bosne i Hercegovine na putu završetka procesa deminiranja u BiH do 2025. godine.

U skladu sa navedenim, pozivamo sve medijske kuće da se odazovu našem pozivu i daju značajan doprinos u medijskom izvještavanju sa navedenog događaja.