Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
02
Sep
2019

Konferencija za pomoć žrtvama mina

Globalna konferencija o pomoći žrtvama protivpješačkih mina i drugih eksplozivnih sredstava održaće se od 10-12. septembra 2019. godine u Jordanu.

Sponzorisano od strane Evropske unije uz ‘’Podsticajna partnerstva’’konferencija će pružiti stručnjacima za osobe s invaliditetom i za pomoć žrtvama, donosiocima odluka i osobama s invaliditetom, uključujući preživjele mine, mogućnosti za daljnje istraživanje izazova i dobrih praksi u usklađivanju napora za pomoć žrtvama u skladu sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i ciljevima održivog razvoja.

Na konferenciji mogu da prisustvuju sve države, relevantne međunarodne i nevladine organizacije koje rade na podržavanju ciljeva Konvencije, kao i one koje rade u širim kontekstima prava invalidnosti, rada, zdravlja i obrazovanja. Učesnici konferencije se pozivaju da učestvuju u poticanju partnerstva jer sve one imaju ulogu u postizanju efikasnog učestvovanja žena, djevojčica, dječaka i muškaraca s invaliditetom koji žive ravnopravno s drugima u svojim zajednicama.

Na konferenciji će prisustvovati predstvanici Bosne i Hercegovine koju će, pored ostalih, činiti i predstavnik Organizacije UDAS, preživjeli od mine.

Za više informacija o Konferenciji možete posjetiti sajt https://www.apminebanconvention.org/eu-council-decisions/eucd-2017-2020/fostering-partnerships/