Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
18
Jun
2019

Mapiranje pristupačnosti škola i javnih ustanova osobama sa invaliditetom u Unsko-sanskom kantonu

Tokom aprila mjeseca 2019., a u okviru projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ kojeg podržava Evropska unija, a reliziraju ga Organizacija UDAS, Udruženje hCa i Udruženje Nešto Više projektni tim je posjetio i snimio stanje fizičke pristupačnosti objekata 10 osnovnih i srednjih škola u Unsko-sanskom kantonu, te JZU Dom zdravlja Bihać.

Svrha mapiranja pristupačnosti je da se osobama sa invaliditetom, pogotovo osobama koje su korisnici/korisnice invalidskih kolica, olakša pristup informacijama i odabir škole. Na osnovu fotografija i skica, izrađeni su arhitektonski nacrti sa modifikovanim elementima koji će unaprijediti stepen pristupačnosti svakog pojedinačnog objekta.

Nakon urađene analize postojećeg stanja, zaključeno je da se najčešće se radi o potrebi za novim pristupnim rampama ili na modifikovanju postojećih, liftovima zbog spratne povezanosti pokretnim platformama, te modifikuju infrastrukture toaleta, te je svakoj obrazovnoj ustanovi uručena preporuka za poboljšanje pristupačnosti objekta škole.

Tokom trogodišnjeg projekta, planirano je da se mapira novih 60 škola i 20 javnih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Svi podaci o mapiranim školama su na raspolaganju javnosti putem web portala www.zelimznanje.com

U Bosni i Hercegovini je prije tri godine započeo proces mapiranja osnovnih i srednjih škola u cilju ustanovljavanja stepena pristupačnosti školskih objekata osobama sa invaliditetom. Udruženje građana Nešto Više, koje je osmislilo i pokrenulo ovaj proces, do sada je mapiralo 324 osnovne i srednje škole, kroz četiri projekta podržana od strane više donator.