Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
24
Mar
2022

Održana prva skupština Udruženja pčelara osoba sa invaliditetom i žena ''PČELICA''

Članovu Udruženja pčelara osoba sa invaliditetom i žena ''PČELICA'' održali su danas prvu skupštinu udruženja. Na skupštini su članovima udruženja predočeni svi akti udruženja, plan i program rada udruženja za 2022. godinu, način pristupa članstvu udruženja, kao i visina članarine.

Na skupštini su jednoglasno usvojene sve tačke dnevnog reda među kojim je i plan i program rada Udruženja za 2022. godinu. Planom su definisane mnoge aktivnosti u cilju unapređenja pčelarstva za osobe sa invaliditetom koje se odnose na: izgradnju pčelarskog edukativnog centra kao i inhalacione komore, pružanje kontinuirane podrške korisnicima koji se bave pčelarstvom, sprovođenje edukacije iz oblasti pčelarstva za osobe sa invaliditetom, mogućnosti obezbjeđenja i nabavke potrebnih sredstava za rad (košnice, ramovi, satne osnove, lijekove i dr), nabavka selekcionisanih matica, brendiranje proizvoda Udruženja, organizovanje posjeta sajmovima u zemlji i inostranstvu, uspostavljanje saradnje sa drugim udruženjima pčelara u zemlji i inostranstvu, te iznalaženje mogućnosti na nivou grada Banja Luka i Republike Srpske za podršku članova udruženja u pogledu povoljnije nabavke opreme i materijala za rad.

Formiranje Udruženja pčelara osoba sa invaliditetom rezultata je projekta ''Pčelarstvo kao alat u osnaživanju žrtava mina u BiH'' koji je u 2021. godini realizovala Organizacija amputiraca UDAS u partnerstvu sa ITF Slovenija, Pčelarskom akademijom Slovenije uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srpske i grada Banja Luka.