Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
01
Nov
2019

Osobe umanjenih tjelesnih sposobnosti i arhitekstonske barijere

Autor knjige ''Osobe umanjenih tjelesnih spososbnosti i arhitektonske barijere'' je Doc. dr Emir Fejzić, dipl.ing.arch koja je objavljena 2007. godine. Knjiga sadrži konkretna uputstva za prilagođavanje prostora - nagibi, rampe, liftovi i koristiće u konkretnim slučajevima primjene ovih principa na terenu.Izdavanjem knjige, u široj javnosti se promoviše ideja o potrebi jednake pristupačnosti prostora za sve ljude, a takođe, stručna javnost dobija priručnik sa tehnikama prilagođavanja fizičke sredine osobama sa invaliditetom, kako bi bili u stanju da ih primijene u konkretnim slučajevima.

Iz predgovora knjige: Osobe umanjenih tjelesnih sposobnosti dio su svake društvene zajednice. Te činjenice postao sam svjestan 1983. godine tokom postdiplomskog studija na Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani. Prof. dr Dušan Moškon u okviru predmeta Humanizacija grajenega okolja skrenuo je tada moju pažnju na hendikepirana lica i njihove probleme. Rezultat toga bio je seminarski rad pod naslovom: “Osobe sa smanjenim tjelesnim sposobnostima kao učesnici u stacionarnom saobraćaju”, napisan 1985. g.

Knjiga pokušava razbiti neka uvriježena mišljenja i stereotipe o hendikepiranim licima. Svojim sadržajem namijenjena je prije svega projektantima i studentima arhitekture. U njoj će korisne podatke i sugestije pronaći i mnogi drugi, koji se u određenim prilikama mogu pojaviti u ulozi investitora. Zasigurno bi je, međutim, trebalo da pročitaju i oni koji (ne)donošenjem zakona odlučuju o načinu življenja osoba umanjenih tjelesnih sposobnosti.

Izdavač: EXPEDITIO, Centar za održivi prostorni razvoj, Kotor Izdavač originalnog izdanja: Arhitektonski fakultet u Sarajevu i Informativni centar za osobe sa invaliditetom “LOTOS”, Tuzla, Sarajevo 2001. Prilagođavanje teksta izdanju za Crnu Goru: Vesna Leković Dizajn i priprema za štampu: EXPEDITIO Štampa: Stylos, Podgorica Tiraž: 1000

U nastavku možete preuzeti knjigu u PDF formatu Osobe umanjenih tjelesnih sposobnosti i arhitekstonske barijere.pdf