Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
04
Oct
2017

Otvorena kulturna manifestacija ''Jesen grafike 2017''

U Kulturnom centru UDAS Banjaluka, u utorak, 03.10.2017. godine otvorena je kulturna mnaifestacija ''Jesen grafike 2017''. Manifestacija je otvorena izložbom grafičkih crteža umjetnice Ane Šimić iz Mostara pod nazivom ''Zvuk tišine''.

''Ovim izlaganjem želim prikazati grafiku dobivenu alternativnim načinom obrade matrica, grafiku koja je nastala van granica klasičnog crtanja iglom za bakropis te povezanost grafičkog otiska sa matricom kao neraskidivim djelom grafike. Odabirom alternativnih alatki, svi potezi i linije, mrlje i udarci spajaju se u kovitlac emocija. Bez matrice, koja je sami početak grafike, same grafike kao takve ne bi ni bilo. Ono što se danas događa s obzirom na umjetnost može se protumačiti kao reakcija promjene ukusa od prethodnih vremena ali i kao promjena ukusa nove generacije. U svojim radovima bavila sam se raznim obradama grafičke matrice ali s odmakom od tradicije, iskušavala nove metode i alate za obradu,većinom mehanički a u pojedinim dijelovima kemijski. Tehnika se pojavljuje kao nešto novo naspram svega postojećeg i tradicijskoga, naspram kulture i umjetnosti i sviju drugih pojmova i područja ljudskog stvaranja....'' Ana Šimić.

Kulturna manifestacija ''Jesen grafike 2017'' trajaće od oktobra do decembra 2017. godine i u okviru iste predstaviće se grafičari/ke koje je odabrao Umjetnički savjet Kulturnog centra UDAS na osnovu raspisanog javnog konkursa. U okviru navedene manifestacije predstaviće se ukupno 6 (šest) izložbi grafičkih crteža umjetnika/ca iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Izložba grafika Ane Šimić ''Zvuk tišine'' otvorena je do 17. oktobra 2017. godine i ista je dostupna za posjetioce radnim danom i subotom od 09:00 do 15:00 časova.