Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
11
Oct
2018

Početak obuke u svrhu implementacije projekta “Opšta procjena minski sumnjivih područja u BiH 2018-2019”

U skladu sa odredbama projekta “Opšta procjena minski sumnjivih područja u BiH 2018-2019”, koji zajednički sprovode Centar za uklanjanje mina u BiH, Oružane snage u BiH i NVO Norveška narodna pomoć, uz podršku EU, u periodu 08-26.10.2018.godine, u prostorijama Centra za obuku Rajlovac i u bazi NPA Blagovac, realizuje se obuka koja ima za cilj osposobljavanje izviđačkih timova da na efikasan i kvalitetan način primjene standardne operativne procedure, kao i odgovorajuće tehnike i alate neophodne za rad na terenu, te pripremu izvršnog upravljačkog tima za planiranje, organizovanje i provedbu mjera i aktivnosti opšte procjene minski sumnjivih područja, prema postavljenim projektnim zadacima.

Obuka će omogućiti i adekvatnu pripremu tima za nadzor za provedbu mjera kontrole kvaliteta i dokumentiranih rezultata u skladu sa propisanim procedurama i najboljom praksom koja se primjenjuje za kontrolu ove vrste aktivnosti, omogućavajući strukturi BHMACa uspješno praćenje provedbe mjera i zadataka kroz unutrašnji nadzor izviđačkih timova.

Izvor: www.bhmac.org