Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
02
Nov
2017

Početak projekta ''Integrisana socio - ekonomska podrška žrtvama mina u BiH''

Međunarodna nevladina organizacija World Vision najavljuje početak implementacije projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“ koji finansira Evropska unija. Ovaj dvogodišnji projekat ima za cilj da obezbjedi ekonomsku i socijalnu podršku za 200 žrtava mina i njihovih porodica u BiH.

Projekat će biti implementiran u jedanaest minama ugroženih opština: Stanari, Doboj, Lukavac, Zvornik, Konjic, Čajniče, Velika Kladuša, Bihać, Bosanska Krupa, Donji Vakuf i Travnik. Ukupna vrijednost projekta je 388.830 eura, a finansira ga Evropska unija u iznosu od 90% i World Vision Austria i ugrožene opštine u iznosu od 10%.

World Vision će, zajedno sa Organizacijom amputiraca UDAS, i u saradnji sa ugroženim opštinama i BHMAC-om, podržati izabrane korisnike da poboljšaju svoje vještine u upravljanju malim biznisom, nabaviti opremu za njihove biznise, te im pružiti stručno tehničku podršku u razvoju njihovih biznisa. Projekat će također obezbjediti trening za osoblje Centara za mentalno zdravlje i Centara za rehabilitaciju u zajednici i promovisati pristup žrtava mina njihovim uslugama u ugroženim opštinama.

Procedura izbora korisnika će započeti objavom javnog poziva u novembru 2017. godine koji će biti postavljeni na oglasnoj ploči ugroženih opština, kao i na www.worldvision.ba, www.udas.rs.ba i www.bhmac.org.

Tekst saopštenja možete preuzeti u nastavku Saopstenje.docx